Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα στην Ποτοποιία