Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα στη Βιομηχανία της Μόδας