Σεμινάριο Επιμόρφωσης για ανανέωση ισχύος πιστοποιητικών αμοιβαίων – Πιστοποιητικό (ε)

Το σεμινάριο επιμόρφωσης του Κ.Ε.Κ του Ο.Π.Α με αντικείμενο το νομοθετικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς, για την ανανέωση της ισχύος πιστοποιητικων αμοιβαίων (ε).

Σύμφωνα με τη Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄2452/13.11.2015) και με την έγκριση των εν λόγω εποπτικών αρχών (ΦΕΚ Β΄1926/29.06.2016), το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα προσφέρει Σεμινάριο Επιμόρφωσης με αντικείμενο το Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς και τη Λήψη, Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντολών σε Κινητές Αξίες (Α1) σε υπαλλήλους της Alpha Bank.

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο της Alpha Bank στον Αγ. Στέφανο Αττικής το χρονικό διάστημα 20-24/11/2017. Οι όροι του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης περιγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο «Σεμινάριο Επιμόρφωσης (ε)_ΟΠΑ».Σχόλια

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Πέτρος Καλκάνης, Υπεύθυνος ΚΕΚ/ΟΠΑ
Τηλ.: 210.82.03.914
e-mail: petrosk@aueb.gr

Γεωργαντζή Ελένη, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ.: 210.82.03.912, 210.82.03.913
e-mail: elgeorgantzi@aueb.gr