Φορολογικό Δίκαιο για Οικονομολόγους

Το πρόγραμμα Φορολογικό Δίκαιο για Οικονομολόγους του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης με στόχο την εξειδίκευση οικονομολόγων-λογιστών στη φορολογική νομοθεσία.

Τα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οι Ελεύθεροι επαγγελματίες που ασχολούνται με φορολογικές υποθέσεις, οφείλουν να έχουν άριστη κατάρτιση στο Φορολογικό Δίκαιο, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η ενημέρωση τους, θα πρέπει να γίνεται κατά συστηματικό τρόπο και να είναι συνεχής, δεδομένου ότι κάθε χρόνο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. Στόχος του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση Οικονομολόγων / Λογιστών στη φορολογική νομοθεσία, οι οποίοι θα είναι σε θέση να παρέχουν τις καλύτερες και επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε όλα τα φορολογικά ζητήματα.

Αιτήσεις: Γίνονται Δεκτές και Ηλεκτρονικά στα petros@rc.aueb.gr ή petrosk@aueb.gr

 Σχόλια

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Πέτρος Καλκάνης, Υπεύθυνος ΚΕΚ/ΟΠΑ
Τηλ.: 210.82.03.914
e-mail: petrosk@aueb.gr

Γεωργαντζή Ελένη, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ.: 210.82.03.912, 210.82.03.913
e-mail: elgeorgantzi@aueb.gr